Poznaj naszą ofertę

Oferujemy kompleksową obsługę w zakresie bezpieczeństwa osób i mienia.

Budownictwo drogowe

Podstawowa produkcja i dostawa betonu towarowego odbywa sie wg PN-EN 206-1, PN-B-06265.

Beton towarowy

Lompleksowe wykonawstwo z zakresu budownictwa drogowego - tak bududową nowych dróg jak i modernizacje istniejących

Roboty ziemne

Jedno z najnowocześniejszych laboratoriów badawczych w regionie łódzkim. W laboratorium analizie poddawane są mieszanki asfaltowe jak i betonowe.