Jakość

Jakość

Aktualizowano: 2017-02-09 11:02:40

Sukces naszej firmy na rynku zależy od tego, jak klienci postrzegają nasze wyroby w stosunku ich wymagań, oczekiwań i oferty konkurencji oraz do wymagań prawnych.


Najważniejszym dla nas kryterium jest zadowolenie klienta, wynikające z wysokiej oceny naszych wyrobów i sposobu realizacji inwestycji oraz przestrzegania obowiązujących przepisów prawnych.


Celem działalności naszej firmy jest realizacja inwestycji budowlanych, z zastosowaniem najnowszych technologii, w możliwie najkrótszym okresie czasu, z zachowaniem optymalnej jakości świadczonych usług, oraz dbałość o ekologię, właściwe środowisko pracy i zadowolenie pracowników.


Wysoka jakość pracy i wykonywanych usług stanowi najważniejsze zadanie działalności Spółki. Jakość jest równoznaczna z brakiem wad. Powstawaniu wad zapobiegamy na każdym etapie świadczenia usługi. Jakość osiągamy wówczas, gdy zadania wykonywane są prawidłowo na wszystkich stanowiskach pracy.


Odpowiedzialność za jakość jest rozłożona na każdego pracownika poprzez celowy podział zadań i uprawnień.
Decyzja dotycząca wprowadzenia niniejszej polityki została podjęta przez Właściciela.

Celem Polityki ZSZ jest:

  • coroczny wzrost zysków/obrotów firmy,
  • zwiększenie udziałów w postępowaniach przetargowych,
  • stałe podnoszenie kwalifikacji pracowników do realizacji przydzielonych zadań,
  • stosowanie systemu Zakładowej Kontroli Produkcji,
  • planowe i systematyczne prowadzenie badań wyrobów gotowych.
  • stały rozwój i doskonalenie produktów,
  • współpraca z kwalifikowanymi dostawcami i usługodawcami,
  • ciągły nadzór i monitorowanie procesów i wyrobów,
  • eliminacja i minimalizacja zagrożeń mających wpływ na środowisko poprzez ciągły monitoring,
  • utrzymanie i doskonalenie zintegrowanego systemu zarządzania jakością, środowiskiem i zakładowej kontroli produkcji.