Beton towarowy

Beton towarowy

Aktualizowano: 2017-02-05 15:43:00

Beton i Beton towarowy – Łódź i województwo Łódzkie


Betony w ofercie:

 • beton zwykły towarowy
 • beton specjalny
 • beton posadzkowy
 • beton mostowy
 • beton drogowy
 • beton samozagęszczalny
 • beton hydrotechniczny i wodoszczelny
 • beton architektoniczny
 • beton chudy
 • beton lekki
 • zaprawy cementowe
 • zaprawy cementowe murarskie
 • stabilizacje


Podstawowa produkcja i dostawa betonu towarowego odbywa sie wg:

 • PN-EN 206-1: 2003 Beton – Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność.
 • PN-B-06265 Krajowe uzupełnienia PN-EN 206-1 Beton – część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność.


Produkcja mieszanek betonowych odbywa się na nowoczesnej i skomputeryzowanej wytwórni betonu firmy Kabag-Wiggert o wydajności 120 m3/h.


Dla potrzeb obsługi dostaw betonu posiadamy własne betonomieszarki 7m3 - 10m3 oraz dysponujemy pompami do betonu firmy Putzmeister o wysięgu 24m i 36m.


Pieczę nad produkcją betonów w naszej firmie sprawuje własne laboratorium wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt badawczy, które prowadzi również stały nadzór nad betonowaniami na budowie.