Budowa dróg

Budowa dróg

Aktualizowano: 2017-02-09 10:54:52

Budowa dróg


Nasza firma zajmuje się kompleksowym wykonawstwem z zakresu budownictwa drogowego - tak bududową nowych dróg jak i modernizacje istniejących.

Podbudowy

 • Podbudowy z kruszyw mineralnych i łamanych
 • Podbudowy betonowe
 • Stabilizacje

 

Roboty nawierzchniowe

 

 • Nawierzchnie bitumiczne
 • Nawierzchnie żużlowe
 • Nawierzchnie betonowe
 • Nawierzchnie z prefabrykatów betonowych

 

Roboty związane z budową dróg

 

 • Budowa, udrożnienie, konserwacja rowów przydrożnych
 • Budowa zjazdów
 • Budowa chodników, parkingów, zatok
 • Budowa i naprawa przepustów
 • Budowa ciągów pieszych
 • Roboty ziemne

 

Remonty cząstkowe

 

 • Dróg o nawierzchni bitumicznej
 • Dróg gruntowych naturalnych, ulepszonych