Dotacje

Nazwa zadania: „Wymiana urządzeń odpylających w instalacji wytwarzania mieszanek bitumicznych w przedsiębiorstwie „WŁODAN” w miejscowości Porszewice”
Wartość zadania: 2 622 077,00 zł
Forma dofinansowania: pożyczka.
Projekt polega na wymianie urządzeń odpylających w instalacji wytwarzania mieszanek bitumicznych w przedsiębiorstwie „WŁODAN”.
Celem projektu jest doprowadzenie do zmniejszenia emisji pyłu do atmosfery przy wytwarzaniu mieszanek bitumicznych.
Zadanie sfinansowano w całości ze środków pochodzących z pożyczki udzielonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.
Link do strony WFOŚiGW w Łodzi www.wfosigw.lodz.pl