Poznaj naszą ofertę

Realizacja inwestycji budowlanych, z zastosowaniem najnowszych technologii, w możliwie najkrótszym okresie czasu.

Budownictwo drogowe

Kompleksowe wykonawstwo z zakresu budownictwa drogowego

Beton towarowy

Podstawowa produkcja i dostawa betonu towarowego.

Roboty ziemne

Jedno z najnowocześniejszych laboratoriów badawczych w regionie łódzkim. W laboratorium analizie poddawane są mieszanki asfaltowe jak i betonowe.