Roboty ziemne

To obszar który stanowi nieodzowny etap naszych budowlanych projektów.

Roboty ziemne: kopanie, wyrównywanie, kształtowanie terenu

W ramach naszych usług przyjmujemy również zlecenia na roboty ziemne. Zajmujemy się przeprowadzaniem kompleksowych prac, do których zaliczamy wszystko, co związane z pracami w terenie. Podejmujemy się przygotowywania terenu pod budowę budynków, obiektów, dróg, jak i mostów. W związku z tym prowadzimy prace ziemne polegające między innymi na kopaniu, wyrównywaniu, a także kształtowaniu gruntu. Dodatkowo, wykonujemy także nasypy, wykopy i inne niezbędne przedsięwzięcia.

Do pracy w ziemi wykorzystujemy dedykowane do tego celu maszyny i urządzenia, za których sterami zasiadają doświadczeni specjaliści - mający za sobą lata praktyki oraz wszystkie niezbędne pozwolenia czy certyfikaty.

Zamów prace ziemne na Twojej budowie

Skorzystaj ze wsparcia fachowców, którzy dopilnują, aby wszystkie roboty ziemne zostały wykonane tak, jak należy, a dodatkowo zadbają o najwyższy poziom jakości, profesjonalizmu i bezpieczeństwa.

Przejdź do kontaktu już teraz, aby porozmawiać o swoich potrzebach, poznać nasz cennik oraz zarezerwować wstępny termin prac ziemnych. Poniżej znajdziesz również krótką charakterystykę kilku kluczowych etapów prac ziemnych.

Kopanie

Jest jedną z kluczowych czynności w robotach ziemnych, polegającą na usunięciu lub przemieszczeniu materiałów skalnych, gleby czy innych substancji, aby przekształcić teren zgodnie z planem.

Wyrównywanie terenu

To istotny etap w robotach ziemnych, polegający na usuwaniu nadmiaru ziemi z wyższych obszarów i wypełnianiu niskich miejsc. Prace te zapewniają stabilność i równomierne rozłożenie materiału, umożliwiając odpowiednie nachylenia terenu oraz przygotowanie go pod kolejne etapy budowy.

Beton samozagęszczalny

To proces, w którym nadaje się pożądany kształt i ukształtowanie powierzchni gruntu. Jest to istotny etap w budowie dróg, gdzie dopasowuje się teren do określonych wymagań projektowych

Masz więcej pytań?
skontaktuj się z nami

Skontaktuj się

0